• bildspel1

  • bildspel3

  • bildspel4

ROT-avdrag

Rot-avdraget är en skattereduktion som minskar kostnaden för arbetet när du anlitar oss för att renovera eller förnya ditt hus, fritidshus eller bostadsrätt. 75.000 kronor(f.rom 1 juli 2024) i möjligt avdrag per person och år. Rotavdraget är att 30% av arbetskostnaden. 

Vår Personuppgiftspolicy gällande PDGR

Vårt företag strävar efter att minimera riskerna för att någon av våra kunder ska drabbas av att deras personuppgifter hamnar i fel händer. Vi kommer att behandla följande personuppgifter på vårt företag: namn, adress, telefonnummer, epostadress, personnummer, fastighetsbeteckning och kundregister. Vi spara aldrig uppgifter i förebyggande syfte och lämnar aldrig ut uppgifter till tredje part. Vi skickar aldrig känslig information via e-post. Raderar uppgifter som inte är viktiga , gamla eller meningslösa med undantag för information som myndigheter behöver för att göra efterforskningar t.ex. bokföring och vår ansvarsgaranti på utfört arbete. Våra underleverantörer är införstådda med dessa regler och riktlinjer. Behörighet och teknik finns som krävs för att på ett säkert sätt förvara och behandla personuppgifter. Våra kunder kan begära fram vilka uppgifter som lagras samt enkelt kunna korrigera eventuella felaktigheter samt radera uppgifter. Att behörig personal är införstådd med vilka regler och riktlinjer som gäller. Personuppgiftsansvarig är Holmegards kök bad el AB.